Integralni i intermodalni transport
Kratica: IIT Opterećenje: 45(P) + 5(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikolina Brnjac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Borna Abramović ( Auditorne vježbe, Predavanja )
prof. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar ( Predavanja )
Lucija Bukvić ( Seminar )
Opis predmeta: Funkcioniranje i struktura prometnog sustava/definicije:promet, prijevoz, veze, intermodalnost, interkonektivnost,interoperabilnost. Intermodalni transportni sustavi. Intermodalne transportne mreže. Dizajn i planiranje intermodalnih mreža. Benchmarking u intermodalnom transportu. Europska transportna politika/Bijela knjiga. Čimbenici razvoja intermodalnog transporta. Tržišni uvjeti za razvoj intermodalnog transporta. Troškovi intermodalnog transporta. Karakteristike intermodalnih tehnologija u kopneno-vodnom i zračnom prometu. Analiza troškova intermodalnih terminala. Optimizacija učinkovitosti rada kopneno vodnih terminala. Intermodalne tehnologije u poštanskom prometu. Analiza postojećeg stanja i pretpostavki razvoja intermodalnog transporta. Analiza zahtjeva za intermodalnim transportom. Analiza prometnih tokova na području EU. Prognoza prometa po koridorima. Intermodalni terminali. Logistički zahtjevi za terminalima. Mreža postojećih intermodalnih terminala u RH i EU. Proračun kapaciteta na kontejnerskom terminalu (statistički i dinamički kapacitet). Nove generacije mreža i terminala intermodalnog transporta. Planiranje lokacije kopneno vodnih terminala. Kriteriji definiranja intermodalnih terminala. Rangiranje intermodalnih terminala. Dry port koncept (analiza i značenje luka na kopnu). Studije mogućih lokacija suhih luka na kopnu. Dry port koncept (uspostava suhe luke). Planiranje i dizajniranje logističkih intermodalnih centara i suhih luka. Uloga i funkcija logističkih intermodalnih centara u razvoju robnih tokova. Tehnološko prostorne karakteristike terminala. RTC. Podjela funkcija RTC-a. Struktura robnih i transportnih tokova.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. N. Brnjac: Intermodalni transportni sustavi, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 2012.
2. Rodrigue, J.P., Comtois, C., Slack, B.: The Geography of transport systems, Routledge, New York, USA, 2013.
3. Handbook on the Management and operation of dry ports, UN Conference on trade and development, Geneva 1991.
Preporučena literatura:
4. Kim K.H., Günther H.O.: Container Terminals and Cargo Systems: Design, Operations Management, and Logistics Control Issues, Springer 2007.
5. Roso, V., Woxenius, J., Lumsden, K.: The dry port concept: connecting container seaports with the hinterland, Journal of Transport Geography, vol.5, 2009, pp. 338-345.
6. Zimmer, R.N.: Designing intermodal terminals for efficiency, Transportation Research Circular, June 1996.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže