Plovna sredstva II
Kratica: PLOVSRII Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Kristijan Rogić
Izvođači: prof. dr. sc. Kristijan Rogić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Brodske konstrukcije (osnivanje broda, kreiranje forme s proračunima, elementi oplate brodskog trupa, faze gradnje broda, montaža trupa i opreme, porinuće broda). Materijali za gradnju broda (trupa, nadgrađa, ugradnje). Načini gradnje broda (poprečni, morski i tankeri, kombinirani). Otpor broda (oblika, trenja, ostali, SIS). Određivanje otpora pri plovidbi (Dinamometrijsko ispitivanje brodova: u plovnom putu, modela u bazenima; zakoni sličnosti, računske metode). Utjecaj ograničenih gabarita plovnog puta (plitka voda, kanal,more, povorke i sastavi). Pomorstvenost (držanje broda na valovima, naprave za smanjenje ljuljanja; brodski zvrk, ... ). Propulzija (sve vrste), Teorija kretanja brodskih sastava. Vrste i tipovi brodova prema namjeni i uvjetima plovidbe. Radna i signalna oprema i uređaji broda, SOLAS- konvencija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šneller, S., Parat, Ž.: Pogon broda II, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, 1999.
2. Parat, Ž.: Brodski motori s unutarnjim izgaranjem, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, 2005.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže