Signalizacija i upravljanje plovilima
Kratica: SIGUPPLO Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec
Izvođači: dr. sc. Dario Babić ( Predavanja, Auditorne vježbe )
izv. prof. dr. sc. Darko Babić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Mario Fiolić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Opći pojmovi o prometnoj signalizaciji i njezinoj podjeli, povijesni razvoj, zakonska regulativa. Vidljivost prometne signalizacije i retrorefleksija u prometu. Svjetlosna signalizacija i prometna oprema na unutarnjim plovnim putovima, njihovo definiranje i podjela. Izrada projekata stalnih i privremenih regulacije prometa. Označavanje plovila i označavanje osoba u prometu, te definiranje potrebe njihovog označavanja. Signalizacija na plovilima. Plovidba u uvjetima smanjene vidljivosti. Pravila plovidbe. Presijecanje pravca kretanja, susretanje i prestizanje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ščukanec, A., Rogić, K., Babić, D., Rožić, T.: Autorizirana predavanja iz kolegija, objavljeni sadržaj na Merlinu
Preporučena literatura:
2. Tetley, L., Calcutt, D.: (http://www.pfri.uniri.hr/%7Esusanj/pdf/Tetley_sadrzaj.pdf), Butterworth-Heinemann. Oxford, 2003 (third edition)
3. Jašić, D.: Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru, Sveučilište u Zadru, Odjel za promet i pomorstvo
4. SOLAS konvencija 1974 s amandmanima
5. IMO Resolutions: A.382 (X), A.423 (X), A.424 (XI), A.479 (XII), A.601 (15), A.478 (XII), A.823 (19)
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže