Tehnologijski marketing i menadžment
Kratica: TEHMAIME Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Marinko Jurčević
Izvođači: Bia Mandžuka mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Temeljna određenja marketinga, marketing menadžmenta i tehnologijskog marketinga. Marketing i prodaja usluga mrežnih operatora. Aktivnosti voditelja prodaje za velike korisnike. Upravljanje prodajom. Strategijske analize: portfolio analiza, SPACE, SWOT, životni ciklus proizvoda i tehnologije. Istraživanja tehnologijskog marketinga ("desk", "field", eksperimentalna). Marketinški informacijski sustav (MIS). Koncept i dizajniranje marketing-mixa. Cjenovna elastičnost potražnje i ponude. Primjena AHP (Analitic Hierarchy Proces) u marketinškom odlučivanju. Primjeri TM-mixa. Optimizacija TM-mixa. Marketinško modeliranje tarife. Dizajniranje promidžbenog mixa. Projektni menadžment. Upravljanje znanjem tehnologijskog marketinga. Primjena jednofaktorskih i višefaktorskih modela potražnje i ponude. Analiza marketinške orijentacije tvrtke. Dizajniranje eksperimentalnog istraživanja za testiranje tržišta i tehnologija.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Bošnjak, I.: Tehnologijski marketing, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1996.
2. Čekić, Š., Bošnjak, I.: Menadžment u transportu i komunikacijama, Univerzitet u Sarajevu i Sveučilište u Zagrebu, 2000.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže