Planiranje telekomunikacijskih mreža
Kratica: PTKM Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Kavran
doc. dr. sc. Ivan Grgurević
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Grgurević ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Uvod u planiranje telekomunikacijskih mreža. Vrste planova u postupku planiranja telekomunikacijskih mreža. Tehnika planiranja telekomunikacijskih mreža. Mrežno planiranje. Pokazatelji razvijenosti mreže i prognoziranje veličina u postupku planiranja telekomunikacijskih mreža. Uloga segmentacije korisnika u planiranju telekomunikacijskih mreža. Modeli troškova kod planiranja telekomunikacijskih mreža. Optimizacijske metode. Menadžment telekomunikacijskih projekata (pregled, raspored, kontrola). Planiranje nepokretne mreže. Širokopojasne pristupne mreže. Udaljeni pretplatnički stupanj. Planiranje optičke mreže (FTTx). Planiranje i optimizacija pokretne mreže.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kavran, Z., Grgurević, I.: Autorizirana predavanja i auditorne vježbe iz predmeta Planiranje telekomunikacijskih mreža (objavljeno putem sustava Merlin: https://moodle.srce.hr/2019-2020/)
2. Penttinen, Jyrki T. J.: The Telecommunications Handbook: Engineering Guidelines for Fixed, Mobile and Satellite Systems, (1 Edition), Wiley, 2015.
Preporučena literatura:
3. Green, J.H.: The Irwin Handbook of Telecommunications Management, McGraw-Hill, USA, 2001.
4. Mikula, M., Kavran, Z.: Planiranje TK mreža, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999.
5. Girard, A., Sanso, B, Vazquez-Abad, F.: Performance Evaluation and Planning Methods for the Next Generation Internet, Springer, 2014.
6. Robertazzi, T.G.: Planning Telecomunication Networks, IEEE, Inc., New York, 1999.
7. McCabe, J.D.: Network Analysis, Architecture, and Design, Morgan Kaufmann Publishers, USA, 2007.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže