Analiza i modeliranje prometnih sustava
Kratica: ANMOPRSU Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 15(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Štefica Mrvelj
doc. dr. sc. Marko Matulin
Izvođači: prof. dr. sc. Štefica Mrvelj ( Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Marko Matulin ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Sustav pojam, klasifikacija. Tehnološki sustavi i formalne teorije općih sustava. Izomorfizam i homomorfizam. Ponašanje, struktura i programi sustava. Metodologije razvoja programske podrške. Modeliranje sustava. Funkcionalni zahtjevi. Analiza, izgradnja i ispitivanje sustava. UML (Unified Modeling Language) jezik formalnog opisa sustava. Dijagram uporabe sustava. Dijagram klasa. Klase. Objekti. Nasljeđivanje. Združivanje, slaganje i poopćavanje klasa. Polimorfizam. Dijagram suradnje. Dijagram međudjelovanja. Dijagram aktivnosti. Dijagram stanja. Dijagram izvedbe. Programska pomagala sustavnog inženjerstva. Informatička podrška vođenju prometnih sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mrvelj, Š., Matulin, M.: Autorizirane prezentacije, videopredavanja i videovježbe (dostupno na sustavu Merlin)
2. Bennet, S., Skelton, J., Lunn, K.: Schaum's Outline of UML, McGraw-Hill, 2001.
3. Jacobson, I.: Object-Oriented Softvare Engineering: A Use Case Driven Approach, Addison-Wesley, 1992.
Preporučena literatura:
4. Blaha, M.R., Rumbaugh, J.R.: Object-Oriented Modeling and Design with UML, Prentice-Hall, 2004.
5. Booch, G., Maksimchuk, R.A., Engle, M.W.,Young, B.J., Conallen, J., Houston, K.A.: Object-Oriented Analysis and Design with Applications, Addison-Wesley, 2007.
6. https://www.omg.org
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže