Distribucijska logistika I
Kratica: DISLOGI Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Kristijan Rogić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ratko Stanković ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Teorijske osnove logističkih distribucijskih sustava. Fizička distribucija i kanali distribucije. Vrste kanala distribucije.Determinante izbora sustava kanala distribucije .. Elementi distribucijskog sustava, Procesi nabave, transportni modeli u distribucijskim sustavima. Odnosi proizvodnje i distribucije. Troškovi i rezultati distribucije i roba.
U okviru vježbi prezentirat će se modeli distribucije, načini kreiranja kanala distribucije, analiza logističko-distribucijskih procesa, izrađivati programski zadaci vezani uz organizaciju distribucije, te različite poslova planiranja logističko-distribucijskih procesa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Segetlija, Z.: Disitribucija, Ekonomski fakultet Osijek, 2006.
2. Šamanović, J.: Logistički i distribucijski sustavi, Ekonomski fakultet Split, 1999.
Preporučena literatura:
3. Rushton, A., Croucher, P., Baker, P.: The Handbook of Logistics and Distribution Management, The Chartered Institue of Logistics and Transport, London, UK, 2010.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže