Tehnologija zračnog prometa
Kratica: TZP Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Ružica Škurla Babić
Izvođači: dr. sc. Matija Bračić ( Predavanja )
Maja Ozmec-Ban ( Predavanja )
Jelena Pivac mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Olakšice u dolasku i odlasku osoba i njihove prtljage, tereta i drugih stvari. Objekti i službe za promet na međunarodnim zračnim lukama. Ostale odredbe olakšica. Zaštita civilnog zrakoplovstva od nezakonitog ometanja. Ciljevi. Nacionalna organizacija i adekvatna Uprava. Program zaštite i Povjerenstvo. Zaštita zračnih luka i prijevoznika. Preventivne zaštitne mjere: zrakoplov, putnici i ručna prtljag, predana prtljaga, posebne kategorije putnika, roba, pošta i ostale stvari. Upravljanje odgovorom na djela nezakonitog ometanja. Tehnologija prihvata i otpreme zrakoplova, putnika, prtljage, robe, pošte i drugih stvari i organizacija, tehnika, zaštita, sigurnost i drugi aspekti u zračnom prometu.
Vježbe obuhvaćaju upoznavanje s obveznim dokumentima u zračnom prometu, međunarodnom i domaćom regulativom koja obrađuje organizaciju, pripremu letenja i letenje s posebnim naglaskom na olakšice i zaštitu u prometu.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Škurla Babić, R.: Autorizirana predavanja (sustav za e-učenje Merlin)
2. Bračić, M: Autorizirana predavanja (objavljeno na sustavu Merlin)
3. Ozmec-Ban, M.: Autorizirana predavanja (sustav za e-učenje Merlin)
4. Pivac, J.: Autorizirana predavanja (sustav za e-učenje Merlin)
Preporučena literatura:
5. Security, Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference, Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation, Ninth Edition, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, 10th edition, 2017.
6. Facilitation, Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation, Thirteenth Edition, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, 15th edition, 2017.
7. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015, 1998 od 5. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz područja zaštite zračnog prometa
8. Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/815 od 12. svibnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/1998 u pogledu pojašnjenja, usklađivanja i pojednostavljenja određenih posebnih mjera zaštite zračnog prometa
9. Nacionalni program za olakšice NN 105/15
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže