Teorija leta helikoptera
Kratica: TEOLEHEL Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Doris Novak
Izvođači: doc. dr. sc. Tomislav Radišić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Povijesni presjek razvoja. Konstruktivne koncepcije. Uporaba i operacije helikopterima. Funkcija, tipovi i konstrukcija nosećih rotora. Komande leta i upravljanje helikopterom. Aerodinamičke teorije rotora (idealnog rotora, elementarnog kraka lopatice NR, vrtložnog strujanja i združena teorija idealnog rotora i elementarnog kraka). Aerodinamičke karakteristike NR. Okomiti let helikoptera i lebdenje. Progresivni let helikoptera. Autorotacija nosećeg rotora. Stabilnost (dinamička, statička) i upravljivost helikoptera. Vibracije helikoptera. Buka helikoptera. Tendencije razvoja helikoptera i operacija s helikopterima.
Izrada numeričkih zadataka koji prate predavanja, upoznavanje studenata preko nastavnih filmova i stručne literature s novim tehnologijama i trendovima u razvoju, praktični prikaz pojedinih konstrukcijskih rješenja na različitim tipovima helikoptera; određivanje letnih karakteristika helikoptera za specifične uvijete iz konkretnog Flight manuala.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Novak, D.: Teorija leta helikoptera, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2012.
Preporučena literatura:
2. Leishman, G.: Principles of Helicopter Aerodynamics, Cambridge University Press, 2008.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže