Zrakoplovna balistika
Kratica: ZRBALIST Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji:
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Mirko Jakopčić ( Predavanja )
Miro Vulić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Unutarnja balistika. Temelji vanjske balistike. Temeljne značajke gađanja ciljeva u zraku. Značajke putanje raketnog projektila. Sustavi vođenja raketnih projektila. Balistika zrakoplovne bombe. Rasipanje pogodaka. Manevar zrakoplova za GRB ciljeva na zemlji. Manevar za G i R ciljeva u zraku. Baruti i eksplozivi. Naoružanje zrakoplova: streljačko, raketno i bombardersko naoružanje. Klasifikacija ubojitih sredstava. Djelovanje na moru. Foto kamera naoružanja. Zrakoplovni ciljnici. Provjera i podešavanje naoružanja. Procjena objekta djelovanja. Računske dimenzije objekta djelovanja. Vjerojatnost pogađanja objekata djelovanja. Srednji potreban broj pogodaka. Vjerojatnost uništenja objekata djelovanja. Redoslijed rada pri izradi proračuna za GRB objekata djelovanja na zemlji.
Osnovni proračuni i mjerenja u unutarnjoj balistici. Streljačko naoružanje. Raketno naoružanje. Bombardersko naoružanje. Foto kamera naoružanja. Zrakoplovni ciljnici. Provjera i podešavanje naoružanja. Rasipanje pogodaka. Računske dimenzije objekta djelovanja. Vjerojatnost pogađanja objekata djelovanja. Srednji potreban broj pogodaka, Vjerojatnost uništenja objekata djelovanja, Redoslijed rada pri izradbi proračuna za GRB objekata djelovanja na zemlji. Upoznavanje s dijelovima i konstrukcijskim osobinama bojevih projektila. Matematički proračun elemenata putanje za gađanje ciljeva u zraku. Matematički proračun elemenata putanje i padnih točaka zrakoplovnih bombi. Matematički proračun vjerojatnih skretanja projektila i proračun površine rasipanja pogodaka. Matematičko određivanje sektora mogućih napada.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Grgić, S.: Balističke osnove gađanja, raketiranja i bombardiranja iz zraka, Zagreb, 1996. Zarić, V.: Osnove konstrukcije zrakoplovnog naoružanja sa gađanjem, raketiranjem i bombardiranjem, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1997.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže