Teorija leta III
Kratica: TEOLEIII Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Karolina Krajček Nikolić
Izvođači: v. pred. mr. sc. Davor Franjković ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Uvod: vojni i civilni zahtjevi letenja visokim brzinama, Mjerenje visokih brzina strujanja. Normalni udarni valovi. Kosi udarni valovi. Ekspanzijski valovi. Stlačivo strujanje kroz mlaznice i difuzore. Aerodinamički tuneli za visoke brzine. Podzvučno stlačivo strujanje oko aeroprofila. Pravilo površina. Superkritični aeroprofili. Linearizirano nadzvučno strujanje. Aeroprofili i krila za visoke brzine. Granični sloj. Aerodinamičko zagrijavanje. Hiperzvučno strujanje
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Anderson, J.D. jr: Fundamentals of Aerodynamics, 3rd edition, McGraw-Hill Inc, New York, USA, 2001. (Part 3, Chapters: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
2. NACA Report 1135: Equations, Tables and Charts for Compressible Flow, National Advisory Committee for Aeronautics, Ames Aeronautical Laboratory, USA, 1953.
Preporučena literatura:
3. Anderson, J.D. jr: Modern Compressible Flow: With Historical Perspective, 3rd edition, McGraw-Hill Inc, New York, USA, 2003.
4. Rendulić, Z: Aerodinamika, SSNO, Beograd, Srbija, 1984. (Glave V, VI)
5. Rendulić, Z: Aerodinamika i mehanika leta za profesionalne pilote - CPL Rating, Jet Manga d.o.o, Tuhelj, 2006. (Glave XII, XIII)
6. Principles of Flight, JAA ATPL Training, Atlantic Flight Training Ltd, Jeppesen Sanderson Inc, Neu-Isenburg, Germany, 2004. (Chapter 14)
7. 080 Principles of Flight, JAA ATPL Theoretical Knowledge Manual, Oxford Aviation Training Ltd, Oxford, England, Jeppesen Sanderson Inc, Neu-Isenburg, Germany, 2001. (Chapter 13)
8. Principles of Flight, Nordian AS, Sandefjord, Norveška, 2006. (Chapter 7)
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže