Avionika i IFR letenje
Kratica: AVIFRLET Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 3(L) + 2(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Tino Bucak
doc. dr. sc. Jurica Ivošević
Izvođači: prof. dr. sc. Doris Novak ( Auditorne vježbe, Predavanja )
doc. dr. sc. Jurica Ivošević ( Laboratorijske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Analogna elektronika. Poluvodički elementi. Osnovni spojevi s tranzistorima. Operacijska pojačala. ESD komponente. Digitalna elektronika. A/D i D/A konverzija, brojevni sustavi i logički sklopovi. Struktura digitalnih računala, hardware i software. Podatkovne sabirnice: vrste, arhitektura, protokoli, povezivanje. Svjetlovodi. Radijske komunikacije, povijest, odabir parametara, kapacitet, realni dometi. Radiokomunikacijski i radionavigacijski uređaji na zrakoplovu. Konstrukcija i podsklopovi radijskog odašiljača i prijamnika. Elektroakustički pretvarači. Filtri 1., 2. i 3. reda. Tehnologije prikaza na zaslonu. Elektromagnetna kompatibilnost (EMC). Uređaji avionike na velikim zrakoplovima, Glass Cockpit. Integrirana modularna avionika (IMA). Zrakoplovni software, navigacijske baze podataka. ATE i BITE oprema na zrakoplovu. Prikaz IFR procedura u laboratoriju simulacije letenja, proračuni letnih i navigacijskih parametara. Pojam, definicija, funkcije i vrste RNAV. Navigacijske rute 2D/3D i 4D. Koncepcija PBN. Pojam i definicija navigacijskih aplikacija, specifikacija i infrastrukture. Strategija implementacije navigacijskih specifikacija u ECAC. Prilazi s vertikalnim vođenjem (APV). Karakteristike RNP APCH (APV Baro-VNAV), RNP AR APCH i LPV (APV SBAS). B-RNAV i P-RNAV operacije, zakonska regulativa, temeljni pojmovi i područje primjene. Implementacijska strategija i problematika.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Moir Ian, Seabridge Allan, Jukes Malcolm: Civil Avionics Systems, Wiley, 2013.
2. Helfrick Albert: Principles of Avionics, Avionics Communications Inc., Leesburg, USA, 2000.
3. Collinson R.P.G.: Introduction to avionics, Chapman & Hall, London, UK, 1996.
4. Tooley Mike: Aircraft Digital Electronic and Computer Systems: Principles, Operation and Maintenance, Elsevier, 2009.
5. Tooley Mike: Aircraft Communications and Navigation Systems: Principles, Maintenance and Operation for Aircraft Engineers and Technicians, Elsevier, 2009.
6. Tooley Mike: Aircraft Electrical and Electronic Systems: Principles, Maintenance and Operation, Elsevier, 2009.
7. Buckwalter Len: Avionics Training: Systems, Installation and Troubleshooting, Avionics Communications Inc., Leesburg, USA, 2010.
8. Buckwalter Len (ed): Avionics Databuses, Avionics Communications Inc., Leesburg, USA, 2001.
9. Jukes Malcolm: Aircraft Display Systems, American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc., Reston, Virginia, USA, 2004.
10. Schmitt Vernoon R., Morris James W., Jenney Gavin D.: Fly-by-Wire: Ahistorical and Design Perspective, Society of Automotive Engineers Inc., Warrndale, PA, USA, 1998.
Preporučena literatura:
11. Nagabhushana S., Sudha L. K.: Aircraft Instrumentation and Systems, I. K. International Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India, 2013.
12. Wyatt D.: Aircraft Flight Instruments and Guidance Systems, Routledge, GB, 2015.
13. Ivošević, J.: Zrakoplovni instrumenti - sustavi upravljanja letom, FPZ, Zagreb, 2020.
14. Moir I., Seabridge A.: Military Avionics Systems, Wiley, 2006.
15. US Department of Transportation, FAA, Flight Standard Service: Advanced Avionics Handbook, Middletown, DE, USA, 2009.
16. MOT Staff of UA: Avionics Fundamentals, Jeppesen Sanderson, Englewood, USA, 1984.
17. Wasson, J. W.: Avionic Systems, Jeppesen Sanderson, Englewood, USA, 1994.
18. Hoy, D.: Instrument Flying, Airlife, England, 1995.
19. Popović B., Bucak T.: NDB-ADF, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999.
20. Butcher, R.: Instrument pilot flight training manual, Skyroamers Publications, USA, 1994.
21. Spitzer, C. R.: Avionics: Development and Implementation (The Avionics Handbook), CRC, 2007.
22. Anon.: Instrument Commercial Manual, Jeppesen Sanderson, 1996.
23. Anon.: Jeppesen Airway Manual, Jeppesen & CO. GmbH Frankfurt
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže