Elementi sigurnosti zračnog prometa
Kratica: ELSIZRPR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Steiner
Izvođači: prof. dr. sc. Sanja Steiner ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Teorija sigurnosti zračnog prometa, sadržaj i znanstvena metodologija izučavanja. Elementi evaluacije sigurnosne razine: uzročni čimbenici, konvencionalna i proaktivna koncepcija upravljanja sigurnošću. Sustavi izvješćivanja, sustavi sigurnosnog nadzora. Wienerova teorija. Helmreichova teorija. Reasonova teorija. Ergonomija i čimbenik čovjek, prevencija HF uzroka. Međunarodna sigurnosna regulativa: organizacijski i normativni ustroj. ICAO Priručnik za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu SMM (Safety Management Manual). ICAO Program sigurnosnog nadzora (USOAP). Uvod u sustav upravljanja sigurnošću. Komponente i elementi sustava upravljanja sigurnošću. Nacionalni program sigurnosti zračnog prometa. Nezavisne organizacije za sigurnost zračnog prometa. Sustavi izvješćivanja. Politika i ciljevi. Implementacija sustava upravljanja sigurnošću. GAP analiza. Implementacijski plan. Reaktivni procesi upravljanja sigurnošću. Proaktivni i prediktivni procesi upravljanja sigurnošću. Osiguranje operativne sigurnosti. Sigurnosna promocija. Sigurnosna domena upravljanja zračnim prometom. Sigurnosna domena upravljanja zračnim prijevozom. Sigurnosna domena upravljanja aerodromskom operativom. Sigurnosna valorizacija zračnog prometa Hrvatske i strategijski aspekti razvoja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Steiner, S.: Elementi sigurnosti zračnog prometa, sveučilišni udžbenik, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1998.
2. Steiner, S.: Autorizirana predavanja i prezentacije
Preporučena literatura:
3. Annex 19: Safety Management, International Civil Aviation Organization, Montreal, 2013.
4. Safety Management Manual, 3rd edition, Doc. 9859, International Civil Aviation Organization, Montreal, 2013.
5. The European Aviation Safety Programme, 2nd Edition, European Commission, COM(2015)599, Brussels, 2015.
6. Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu, Narodne novine 141/15
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže