Teorijska priprema i praksa letenja - avion III
Kratica: TPPLAIII Opterećenje: 0(P) + 75(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Radišić
Izvođači:
Opis predmeta: Osobitosti temeljnog letenja na kompleksnom avionu. Prevučeni let i kovit. Temeljno akrobatsko letenje. Imitacija prisilnog slijetanja. Školski krug. Izvanredni postupci. Složeno akrobatsko letenje.
Navigacija na malim i srednjim visinama. Računska navigacija. Radio-navigacija. u kontroli puta. Gubitak i uspostavljanje orijentacije. Postupci u izvanrednim okolnostima.
Osobitosti grupnog letenja na kompleksnom avionu. Manevri procjene inercije, zborovi grupe, vježbovni krug za namjenske postupke.
Osobitosti instrumentalnog letenja na kompleksnom avionu. Poznavanje i korištenje zrakoplovnih instrumentalnih karata. Iluzije u letenju i sprečavanje iluzija. Proceduralno letenje i preleti.
Osobitost noćnog letenja na kompleksnom avionu. Redovni i izvanredni postupci u letenju noću. Specifičnosti vizualne orijentacije, te grupnog letenja noću.
Namjensko letenje. Organizacija letenja na poligonu. Pretraživanje terena. Izviđanje točkastih objekata i komunikacija. Obilježavanje objekata i navođenje sa zemlje i iz zraka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Celija-Ninić: Osnovno i akrobatsko letenje na avionu PC-9, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999. Marinčić, M.: Radiotelephony Communications Handbook, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2000. - : Osnove grupnog letenja na avionu PC-9, ZVU, Zadar, 1999.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže