Opća taktika
Kratica: OPTAKTIK Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Mladen Pahernik
Izvođači: mr. sc. Darko Duhović ( Auditorne vježbe )
Darko Puklavec dipl. inž. sig. ( Auditorne vježbe )
dr. sc. Marko Zečević ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Sigurnost, obrana i vojska kao opći okvir taktike. Određenje sigurnosti. Političko-vojno sigurnosne asocijacije. Oružane snage RH. Određenje taktike. Nastanak i razvoj taktike. Taktika kao umijeće. Taktika kao znanost. Odrednice i čimbenici taktičkih djelovanja. Klasifikacija taktičkih djelovanja. Taktička djelovanja u ratu. Načela ratovanja. Načela taktičkih djelovanja. Borbena moć. Osnovni oblici taktičkih djelovanja. Taktička djelovanja u miru i izvanrednim okolnostima. Taktička djelovanja u međunarodnim mirovnim operacijama. Taktička djelovanja izvan rata.
Oblikovanje i uporaba taktičkog znakovlja taktičkih postrojbi. Raščlamba taktičkih elemenata bitke. Elementi sustava zapovjedanja i nadzora. Elementi taktičkog bojnog polja. Taktičko vojno djelovanje u operaciji protiv terorizma.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Barić, R.: Osnove opće taktike, udžbenik za vojne kadete hrvatskih sveučilišta, MORH, 2005.
2. Barić, R.; Barišić, A.; Mareković, M.: Hrvatska vojska u eri globalizacije politike, DEFIMI, Zagreb, 2003.
3. Vojno pravilo: FM 101-5-1, Operativni termini i simboli.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže