Vojna povijest
Kratica: VOJPOVIJ Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Kužić
Izvođači: mr. sc. Ante Samardžić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Rat kao društvena pojava. Hrvatska ratovanja za vrijeme narodnih vladara. Borbe Hrvata za očuvanje elementarne državnosti u doba zajednice s Ugarskom. Borbe Hrvata s Turcima - najteži povijesni trenuci, hrvatske postrojbe i vojnici u ratovima širom Europe za interese Habsburške monarhije. Hrvatska ratovanja protiv Francuza i na strani Francuza. Ratovanje bana Josipa Jelačića 1848/1849.. Najvažnije bitke I. svjetskog rata i pojava zrakoplovstva kao novog vida oružanih snaga. Hrvatske postrojbe u I. svjetskom ratu. Najvažnije svjetske bitke II. svjetskog rata s posebnim osvrtom na ulogu zrakoplovstva. Ustroj i ratovanje Oružanih snaga NDH i NOV Hrvatske. Domovinski rat.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pavičić, S.: Hrvatska vojna i ratna povijest, Zagreb, 1998.
2. Renouvin, P.: Evropska kriza i Prvi svjetski rat, Zagreb, 1965.
3. Horvat, J.: Prvi svjetski rat, Zagreb, 1967.
4. Churchill, V.: II. svjetski rat I. ? VI., Beograd, 1965. ? 1966.
Preporučena literatura:
5. Žunec, O.: Rat i društvo, Zagreb, 1988.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže