Komparativni sustavi obrane
Kratica: KOSUSOBR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Stjepan Domjančić
Izvođači: doc. dr. sc. Stjepan Domjančić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Nacionalni interesi, ciljevi, sigurnost i obrana. Sukobi visokog i niskog intenziteta, razine kriza. Ratovanje, razine vođenja i načela ratova. Neratne vojne operacije. Moć, uporaba moći i ravnoteža moći. Individualna i kolektivna obrana. Obrambene i vojne strategije. Procesi razvoja strategija. Resursi obrane. Rizici u razvoju i provedbi strategija. Planiranje obrane.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sun Cu: Umijeće ratovanja (prijevod), HVU ?Petar Zrinski?, Zagreb, 1995.
Preporučena literatura:
2. Clausewitz, K. von: O ratu (prijevod), Ministarstvo obrane RH, Zagreb, 1997.
3. Paić, I.: Strategija obrane, HVU ?Petar Zrinski?, Zagreb, 1995.
4. Hart, B. H. L.: Strategy (Second Revised Edition), Meridian, New York, 1991.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže