Prometni geoinformacijski sustavi
Kratica: PRGEOSUS Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Gold
Izvođači: dr. sc. Petar Feletar ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Definicija geoinformacijskog sustava. Osnovni pojmovi o zemljovidima. Projekcije i koordinatni sustavi. Oblikovanje geoinformacijskog sustava. Utvrđivanje slojeva podataka i atributa. Modeli vektorskih podataka. Rasterski podaci. Digitalizacija karata. Unos i geokodiranje podataka. Izgradnja prostornih odnosa. Analiza i prikaz prostornih odnosa. Digitalni model terena. Primjena daljinskih istraživanja kod prikupljanja i održavanja prostornih podataka. Interpretacija zrakoplovnih i satelitskih snimaka. Programska podrška. Geoinformacijski sustavi cestovne i komunikacijske infrastrukture. Transportne mreže i dinamička segmentacija. Praćenje kretanja na digitalnim zemljovidima. Primjena geoinformacijskih sustava u tehnologiji prometa i transportu.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Chang, K.T.: Introduction to Geographic Information Systems, McGraw Hill, 2003.
Preporučena literatura:
2. Burrough, P.A., McDonnell, R.A.: Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press, 1998.
3. Miller, H.J., Shaw, S.-L.: Geographic Information Systems for Transportation, Principles and Applications, Oxford University Press, 2001.
4. Lillesand, T.M., Kiefer, R.W.: Remote Sensing and Image Interpretation, John Willey, 2000.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže