Operacijska istraživanja
Kratica: OPERISTA Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
Izvođači: Krešimir Kušić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
Maja Tonec Vrančić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvod u operacijska istraživanja. Operacijska istraživanja u prometu. Linearno programiranje. Numeričko rješavanje problema LP. Problemi u zračnom prometu i linearno programiranje. Postoptimalana analiza. Problem transporta i distribucije. Minimizacija troškova, minimizacija vremena. Osnovni pojmovi teorije grafova. Matrična interpretacija grafa. Ekstremni putovi na mreži. Ekstremni protoci na mreži. Problem asignacije: raspored pilota i ruta kao 0-1 programiranje. Pregled metoda: nelinearno programiranje, cjelobrojno programiranje, dinamičko programiranje.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Pašagić, H.: Matematičke metode u prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2003.
Preporučena literatura:
2. Chang, Y., Winqsb: Decision support software for MS/OM. John Wiley & Sons Inc, 1998.
3. Mandžuka, S., Perković, A., Ivanković, B.: Primjena operacijskih istraživanja u optimizaciji rada zimske službe, Zbornik radova IV. Hrvatsko savjetovanje o održavanju cesta, 2009. 161-168
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže