Gospodarenje u željezničkom sustavu
Kratica: GOSPŽSU Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Borna Abramović
Izvođači: Denis Šipuš mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Željeznicko transportno tržište. Statistika u željezničkom sustavu. Istraživanje prijevozne potražnje. Marketinški informacijski sustav. Troškovi vlaka. Cijene prijevoza. Mjere uspješnosti. Integrirani prijevozni sustavi. Pristojba za željezničku infrastrukturu.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Abramović, B.: Modeliranje potražnje u funkciji prijevoza željeznicom, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2010.
2. Abramović, B.: Tehnološki model pristojbi za željezničku infrastrukturu, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007.
3. Bogović, B.: Prijevozi u željezničkom prometu - ekonomika, marketing, tehnologija, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
4. Gašparík, J., Majerčák, J., Široký, J., Abramović, B., Meško, P., Nachtigall, P., Zitrický, V.: Railway traffic operation, University of Žilina, Slovakia, 2016.
Preporučena literatura:
5. Reforming Europe's Railways - Learning from Experience, EuRailPress, Hamburg, Germany, 2011.
6. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D.: Ekonomija, MaTe - McGraw-Hill, Zagreb, 2000.
7. Široky, J., Gašparik, J., Abramović, B., Nachtigall, P.: Transport Technology and Traffic Management, University of Pardubice, Czech Republic, 2018.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže