Automatizacija u željezničkom prometu
Kratica: AUTŽP Opterećenje: 30(P) + 5(A) + 5(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Haramina
Izvođači: Ivica Ljubaj mag. ing. traff. ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Uloga organizacije prometa. Uvod u kibernetiku. Usporedba željezničkih prometnih procesa i prirodnih procesa. Mehaničko upravljanje i automatizacija. Proces regulacije. Prilagodba regulatora za prometne procese. Mjerna tehnologija u regulacijskim procesima. Modeli sustava automatske regulacije u željezničkim prometnim procesima. Principi upravljanja željezničkim prometom. Primjena automatske regulacije u podsustavima željezničkog prometa. Stabilnost sustava. Pojam pouzdanosti i sigurnosti željezničkog prometa. Matematički model određivanja pouzdanosti u tehničkim sustavima. Metodologija određivanja pouzdanosti čovjeka u prometnom sustavu. Fail-safe projektiranje željezničkih uređaja. Model sustava za podršku u upravljanju željezničkim prometom.
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Haramina, H.: Inteligentni transportni sustavi u željezničkom prometu, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2018.
2. Toš, Z.: Signalizacija u željezničkom prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2013.
Preporučena literatura:
3. Institution of Railway Signal Engineers: Europian Railway Signalling, London, 1995.
4. Pachl, J.: Systemtehnik des Schienenverkehrs, Stuttgart, 2004.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže