Tračnički urbani sustavi
Kratica: TRURSU Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dubravka Hozjan
izv. prof. dr. sc. Mladen Nikšić
Izvođači: doc. dr. sc. Martin Starčević ( Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Tramvajski sustavi (tramvaj i lakotračnički sustavi); željeznički sustavi (gradska i prigradska željeznica); metro sustavi (podzemni, na razini tla i nadzemni); specijalni prijevozni sustavi (viseće gondole, monotračnički sustavi, uspinjače, žičare, pokretne trake); sustavi lebdećih pružnih vozila; upravljanje prometom; automatsko vođenje prometa; signalizacija i sigurnost odvijanja prometa; uklapanja i kompatibilnost različitih prometnih sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Legac, I. i koautori: Gradske prometnice, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011.
Preporučena literatura:
2. Zavada, J: Vozila za javni gradski prijevoz, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže