Upravljanje razvojem i investicijama
Kratica: UPRAZINV Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikolina Brnjac
izv. prof. dr. sc. Danijela Barić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Danijela Barić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Pojam i zadaće upravljanja razvojem i investicijama. Osnovni pojmovi o upravljanju, odlučivanju, razvoju i investicijama. Teorija i metode odlučivanja. Programi. Upravljanje projektnim ciklusom. Logički okvir i logička matrica. Modeli i izvori financiranja željezničkih projekata. Upravljanje željezničkim projektima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sikavica, P. i dr.: Poslovno odlučivanje, Školska knjiga, Zagreb, 2014.
2. Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, EK, listopad 2008.
Preporučena literatura:
3. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine, MMPI, 2016.
4. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Hrvatski prijevod s engleskog: "Operational Programme Competitiveness and Cohesion 2014 - 2020", 2014HR16M1OP001 -1.2, Zagreb, 2014.
5. Kerzner, H.: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 10th ed., John Wiley & Sons, 2009.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže