Inteligentni transportni sustavi u vodnom prometu
Kratica: ITSVOPR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Natalija Kavran
Izvođači: dr. sc. Katarina Mostarac ( Predavanja )
prof. dr. sc. Natalija Kavran ( Seminar, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi o sustavu vodnog prometa, subjektima i obilježjima. Položaj sustava vodnog prometa, kompatibilnost, sinergija. Funkcionalna specifikacija ITS-a u lukama. Informacijski sustavi - informacijski aspekt. Komunikacijski sustavi-komunikacijski aspekt. Mjere dobrote i njihova valorizacija. Simulacija, opravdanost simulacije, integracija simulacije i procesa planiranja. Sustav vodnog prometa i ITS u 21. stoljeću, globalizacija, održivi razvitak, umreženost.
Projekti razvoja ITS-a u svjetskim lukama, brodarskim kompanijama, cost-benefit analiza integracije usluga ITS-a. Pregled postojećih komunikacijskih i potrebnih informacijskih sustava. Strategija razvitka sustava vodnog prometa u RH i TEN i TINA. Dinamička optimizacija sustava i integraciju sustava s ostalim podsustavima nacionalnog prometnog sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jolić, N.: ITS u vodnom prometu, (skripta u pripremi).
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže