Tehnologija platnog prometa
Kratica: TEHPLPR Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Kljak
Izvođači: doc. dr. sc. Tomislav Kljak ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Pojam i temeljne značajke sustava i procesa platnog prometa. Organizacija i ovlaštene institucije za platni promet. Zatvoreni i otvoreni sustav cirkulacije novčanih sredstava. Poštansko-bankovni sustav. Uplate i isplate po platnom prometu. Ugovorne usluge. Sinergija poštanskog i novčarskog sustava. Tehnologija obavljanja novčarskih usluga u poštanskom uredu. Telekomunikacijski prijenos podataka i sredstava. Učinkovitost i sigurnost obavljanja plaćanja. Međunarodne novčarske transakcije. Unaprjeđenje poštansko-financijskih usluga prema prijedlozima poštanskih radnih grupa CEPT-a i UPU-a. Dijagramski opis procesa platnog prometa primjenom UML jezika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bošnjak, I.: Tehnologija poštanskog prometa 2, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999.
Preporučena literatura:
2. Tabak, P.: Novčano poslovanje 1, Rabus media, Zagreb, 2004.
3. UPU: Postal Payment Services Manual, International Bureau of the Universal Postal Union, Bern, 2013.
4. On-line izvori (središnjih banaka, poštanskih uprava, agencija i sl.)
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže