Telekomunikacijska legislativa i standardizacija
Kratica: TELLEG Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 30(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goran Vojković
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Grgurević ( Seminar )
Melita Milenković mag. iur. ( Seminar )
Opis predmeta: Svjetske i europske telekomunikacijske organizacije; Temeljni međunarodni ugovori iz područja elektroničkih komunikacija; Europska unija i elektroničke komunikacije: strategije, propisi, tijela; Hrvatski pravni okvir elektroničkih komunikacija; Ovlasti i uloga nacionalnog regulatora (HAKOM), Nadzor elektroničkih komunikacija; Standardi elektroničkih komunikacija; Upravljanje radiofrekvencijskim spektrom; Zahtjevi za stavljanje telekomunikacijske opreme na tržište; Tržišno natjecanje u području elektroničkih komunikacija; Zaštita prava krajnjih korisnika elektroničkih komunikacija.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Draško Marin: Telekomunikacijska legislativa i standardizacija, Zagreb, Kigen d.o.o., 2006.
2. Draško Marin: Elektroničke komunikacije, Alfatel d.o.o., Zagreb, 2011.
3. Goran Vojković - Propisi i standardi elektroničkih komunikacija, autorizirana predavanja, e-student.fpz.hr
Preporučena literatura:
4. Zakon o elektroničkim komunikacijama (pročišćeni tekst) s pripadajućim podzakonskim propisima
5. International Telecommunication Union (ITU), Radiocommunication Bureau, Handbook, National spectrum management, Geneva 1995.
6. International Telecommunication Union (ITU), BDT, Telecommunication Regulation Handbook, The Worls Band, Washigton, DC, USA, 2000.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže