Prometna signalizacija
Kratica: PROSIG Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec
Izvođači: dr. sc. Dario Babić ( Predavanja, Auditorne vježbe )
izv. prof. dr. sc. Darko Babić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Mario Fiolić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Opći pojmovi o prometnoj signalizaciji i njezinoj podjeli, povijesni razvoj, zakonska regulativa i materijali za izradu prometne signalizacije, te norme za utvrđivanje kvalitete. Vidljivost prometne signalizacije i retrorefleksija u prometu. Prometni znakovi i njihovo definiranje i podjela, retroreflektirajući materijali i tehnologija izrade te elementi utjecaja na njihovu vidljivost. Oznake na kolniku njihovo definiranje i podjela, materijali i tehnologija označavanja, te elementi utjecaja na njihovu vidljivost. Svjetlosna signalizacija i prometna oprema na cestama, njihovo definiranje i podjela. Izrada projekata stalnih i privremenih regulacije prometa. Označavanje vozila i označavanje osoba u prometu, te definiranje potrebe njihovog označavanja.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Pašagić, S.: Vizualne informacije u prometu, FPZ, Zagreb, 2004.
2. Ščukanec, A.: Autorizirana predavanja iz kolegija (objavljeni sadržaj na Merlinu)
Preporučena literatura:
3. Dewar, R., Olson, P.: Human Factors in Traffic Safety, Second Edition, Lawyers&Judges Publishing Company, Inc., 2007.
4. HAV Verkehrstechnischer Kommentar, Bonn,1992.
5. Highway Capacity Manual, Special report 209, Transportation Researsch Board, National Research Council, Washington, D.C.,1994.
6. Institut of Trancsport Engineers: Traffic Signing Handbook, Washington, D.C.,1997.
7. Olson, P. L., Dewar, R., Farber, E.: Forensic Aspects of Driver Perception and Response, Tuscon, 2010.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže