Teorija logističkog odlučivanja
Kratica: TEOLOG Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Marinko Jurčević
Izvođači: doc. art. dr. sc. Dubravko Tomašić ( Predavanja )
Bia Mandžuka mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnovne teorije odlučivanja ? formalni pristup. Teorija odlučivanja kao znanstvena organizacija rada. Pregled znanosti o odlučivanju. Analiza problema odlučivanja. Proces odlučivanja. Faze procesa odlučivanja. Modeli i modeliranje. Izbor metoda i tehnika. Primjena modela u prometno logistici. Osnovne analize odlučivanja u logistici. Analiza odlučivanja bez apriornih vjerojatnosti. Analiza odlučivanja sa apriornim vjerojatnostima. Kriterij očekivanja i korisnost. Tablica plaćanja. Pojam čimbenika ? vanjski, unutarnji, subjektivni, objektivni čimbenici odlučivanja. Formalni i neformalni čimbenici odlučivanja. Subjektivitet i sposobnost odlučivanja, prava i okviri odlučiuvanja. Ograničenja u odlučivanju. Psihosocijalni elementi u odlučivanju. Tehno-ekonomski elementi odlučivanja. Procjena utjecaja relevantnih faktora. Definicija rizika. Scenario analize rizika.. Analiza rizika u logističkim lancima. Definicija korisnosti. Jedno atribucijska teorija korisnosti. Korisnost u odlučivanju. Mjerenje korisnosti. Očekivana korisnost. Oblici funkcije korisnosti. Više atribucijska teorija korisnosti. Osnovni koncepti grupnog odlučivanja. Vrste grupnog odlučivanja. Čimbenici rada grupe. Metode grupnog odlučivanja. Pojam i uloga informacijskih sustava u odlučivanju. Upravljački informacijski sustavi. Sustav za podršku odlučivanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Abramović, I.: Teorija rizika i metode odlučivanja, FOI, Varaždin, 1980.
2. Čupić, M., Tummala V.M.R., Suknović, M.: Odlučivanje - formalni pristup. FON, Beograd, 2001.
3. Zver, B.:Proces odlučivanja u organizacijama, Informator, Zagreb, 1983.
4. Grupa autora: Poslovno odlučivanje, Informator, Zagreb, 1999.
Preporučena literatura:
5. Ballou, H.R.: Business Logistics Management. Prentice ? Hall , INC. A Simon&Schuster Comp., Englewood Clifts, 1992.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže