Osnove prometne infrastrukture
Kratica: OSPROINF Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada ( Auditorne vježbe, Seminar )
Marijan Jakovljević mag. ing. traff. ( Seminar, Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Marko Ševrović ( Auditorne vježbe, Seminar )
doc. dr. sc. Marko Šoštarić ( Seminar, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnove prostorno-prometnog planiranja. Građevinska regulativa u prometu. Republika Hrvatska u transeuropskoj prometnoj mreži (TEN-T). Osnovni elementi infrastrukture cestovnog, željezničkog, zračnog i vodnog prometa. Urbana prometna infrastruktura. Prometno-tehničke značajke poštanske i elektroničko komunikacijske mreže. Prometni terminali. Kompatibilnost raznih vrsta prometa. Primjeri i rješenja iz prakse.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Blašković Zavada, J.:Osnove prometne infrastrukture, fakultetski priručnik, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2019. (objavljeno na sustavu Merlin)
2. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (NN 84/17)
3. Zakoni i provedbeni propisi iz područja prometne infrastrukture, Zagreb, Narodne novine RH
Preporučena literatura:
4. Bijela knjiga: Plan za jedinstveni europski prometni prostor - na putu konkurentnom i resursno učinkovitom prometnom sustavu (WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area-Towards a competitive and resource efficient transport system), Brussels, 2011, COM (2011)
5. Bohler-Baedeker, S., Kost, C, Merforth, M.: Urban Mobitity Plans, GTZ, Eschborn, 2014.
6. Vuchic, V., R.: Urban Transit Systems and Technology, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2007.
7. Esveld, C.: Modern Railway Track, Zaltbommel, MRT-Productions, 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže