Inteligentni transportni sustavi u željezničkom prometu
Kratica: ITSŽELJP Opterećenje: 30(P) + 5(A) + 5(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Haramina
Izvođači: Ivica Ljubaj mag. ing. traff. ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe )
Matea Mikulčić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe, Seminar )
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Haramina ( Seminar )
Opis predmeta: U okviru ovog kolegija studente se upoznaje s osnovnim načelima umjetne inteligencije i mogućnošću njezine primjene u okviru željezničkog prometa. Objašnjavaju se pojedine tehnike umjetne inteligencije (neizrazita logika, genetski algoritmi, neuronske mreže) i mogućnost njihove primjene u okviru upravljanja željezničkim prometom. U okviru auditornih vježbi se na konkretnim primjerima obrađuju teme s predavanja i daju upute za samostalno rješavanje postavljenih problema. Studenti u okviru izrade seminarskih radova sami sudjeluju u kreiranju željezničkih inteligentnih transportnih sustava i na taj način razvijaju nove ideje i spoznaje potrebne za njihovo istraživanje i razvoj.
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Haramina, H.: Inteligentni transportni sustavi u željezničkom prometu, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2018.
2. Programska dokumentacija programskog paketa MATLAB
3. Programska dokumentacija računalnog programa OpenTrack
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže