Telekomunikacije u željezničkom prometu
Kratica: TELEKOŽE Opterećenje: 30(P) + 25(A) + 0(L) + 5(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Haramina
Izvođači: Ivica Ljubaj mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Matea Mikulčić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Osnovna funkcionalna podjela telekomunikacija. Željezničke telekomunikacije. Podjela željezničkih telekomunikacija prema funkcionalnosti. Visokofrekventne telefonske linije. Multipleksni telefonski uređaji. Pružni telekomunikacijski uređaji. Poluautomatske i automatske željezničke telefonske centrale. Procesorske telefonske centrale. Željezničke paketne telefonske mreže (ŽEPAK). Željeznički telekomunikacijski kabeli. Europske željezničke mreže za prijenos podataka. Internet tehnologije u željezničkom prometu. Analogne i digitalne radio komunikacijske mreže na željeznici. Globalni sustavi mobilne telefonije za željeznicu GSM-R. Europski sustav upravljanja željezničkim prometom(ERTMS).
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Toš, Z.: Autorizirana predavanja iz kolegija Telekomunikacije u željezničkom prometu, Zagreb, 2013.
2. Haramina, H.: Inteligentni transportni sustavi u željezničkom prometu, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2018.
Preporučena literatura:
3. Toš, Z.: Signalizacija u željezničkom prometu, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2013.
4. Emmerson, A.: Railway Telecommunications, Institution of Railway Signal Engineers, London, 2004.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže