Organizacija prijevoza putnika željeznicom
Kratica: ORGPRPU Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Borna Abramović
doc. dr. sc. Marjana Petrović
Izvođači: doc. dr. sc. Marjana Petrović ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Elementi tehnologije prijevoza putnika. Putnički tokovi unutarnjih i međunarodnih prijevoza. Obrt putničkih garnitura. Analiza utjecaja kvantitativnih i kvalitativnih parametara/pokazatelja na eksploataciju sredstava putničkog prometa. Tehnologija planiranja i upravljanja radom putničkih kolodvora. Tehnološko proračunavanje pokazatelja rada u putničkom prometu. Vlakopratno osoblje. Organiziranje putničkog prometa. Ugovori javnog značaja (Public Service Obligation). Prigradski i gradski prijevozi. Iskustava drugih željezničkih uprava.Visoko brzinski putnički prijevozi. Nekonvencionalni prijevozi. Zajednički proizvodi. Integrirani putnički prijevozi.
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Badanjak, D., Bogović, B., Jenić, V.: Organizacija željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
2. Čičak, M., Vesković, S.: Organizacija železničkog saobraćaja II - zbirka rešenih zadataka, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija, 1999.
3. Gašparík, J., Majerčák, J., Široký, J., Abramović, B., Meško, P., Nachtigall, P., Zitrický, V.: Railway traffic operation, University of Žilina, Slovakia, 2016.
4. Mlinarić, T.J.: Osnove tehnologije željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2009.
5. Vuchic, V.R.: Urban Transit - Operations, Planning and Economics, John Wiley&Sons, Inc., 2005.
Preporučena literatura:
6. Abramović, B.: Modeliranje potražnje u funkciji prijevoza željeznicom, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2010.
7. Široky, J., Gašparik, J., Abramović, B., Nachtigall, P.: Transport Technology and Traffic Management, University of Pardubice, Czech Republic, 2018.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže