Željeznička infrastruktura I
Kratica: ŽELJINFI Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dubravka Hozjan
doc. dr. sc. Martin Starčević
Izvođači: doc. dr. sc. Martin Starčević ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Geometrija kolosijeka. Elementi trase pruge u pravcu i zavoju, nadvišenja kolosijeka u luku, prijelazni lukovi i rampe, uzdužni i poprečni presjek pruge. Gornji ustroj pruge. Utjecaj dodira kotač/tračnica. Statičke i dinamičke sile u kolosijeku. Otpori u kolosijeku. Proračun kolosijeka obzirom na dinamičke efekte. Proračun tračnica, kolosječnog pričvrsnog pribora, pragova. Granične vrijednosti opterećenja tucanika. Proračun vodoravne i uspravne stabilnosti kolosijeka. Zahtjevi za tračnice, kolosiječni pribor, pragove i zastornu prizmu od tucanika. Održavanje gornjeg ustroja pruge.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Stipetić, A.: Gornji ustroj željezničkog kolosijeka, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
2. Stipetić, A.: Infrastruktura željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999.
3. Mikulić, J., Stipetić, A.: Željezničke pružne građevine, IGH, Zagreb, 1999.
4. Esveld, C.: Modern Railway Track, Delft University of Technology, Delft, Netherlands, 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže