Prijevozna logistika I
Kratica: PRLOGI Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Šafran
Izvođači: prof. dr. sc. Mario Šafran ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Povijesni razvoj logistike, odnos logistike i tehnologije prijevoza. Osnovni pojmovi prijevozne logistike. Prijevozna logistika kao sustav. Ciljevi i strateške odrednice prijevozne logistike. Subjekti prijevozne logistike. Elementi logističke analize prijevoznih procesa. Supstrat kao element prijevozne logistike. Metode i modeli kvantifikacije prijevoznih zahtjeva. Utjecajni čimbenici raspodjele prijevoznih zahtjeva na davatelje logističkih usluga (modeli i funkcije kriterija raspodjele). Transportni uređaji kao element prijevozne logistike (logistička obilježja). Manipulacijska sredstva kao element prijevozne logistike (vremenska analiza rada i analiza učinkovitosti djelovanja). Prijevozna sredstva kao element prijevozne logistike (logistička obilježja i značajke). Infrastrukturni objekti kao element prijevozne logistike (obilježja i značajke). Razrada postupka iznalaženja optimalnog logističkog rješenja na temelju konkretnih podataka iz pojedinih gospodarskih grana. Aktivnosti ostvarenja logističkog koncepta (rješenja). Kvantificiranje kriterija za vrednovanje logističkog rješenja. Razrada logističkog rješenja prijevoznih procesa za konkretni problem u seminarskom radu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ivaković, Č., Stanković, R., Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010.
2. Jünemann, R.: Materialfluss und Logistik, Springer, Berlin, 1989.
3. Županović, I.: Tehnologija cestovnog prijevoza, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura:
4. Arnold, D., Isermann, H., Kuhn, A., Tempelmeier, H.: Handbuch Logistik, Springer, Berlin, 1999.
5. Daganzo, C.F.: Logistic Systems Analysis, Springer, New York, USA, 1999.
6. Domschke, W.: Logistik: Transport, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Munchen, Germany, 2007.
7. Ihde, G.B.: Transport, Verkehr, Logistik, Franz Vahlen, Munchen, Germany, 2001.
8. Martin, H.: Transport- und Lagerlogistik, Vieweg, Wiesbaden, Germany, 1998.
9. Waters, D.: Logistics, Palgrave Macmillan, New York, USA, 2003.
10. Zelenika, R.: Logistički sustavi, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, 2005.
11. Zelenika, R.: Temelji logističke špedicije, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, 2000.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže