Špedicija
Kratica: ŠPED Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Darko Babić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ratko Stanković ( Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Darko Babić ( Auditorne vježbe, Seminar )
doc. dr. sc. Ivona Bajor ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Opći pojmovi o špediciji, pravni propisi o špediciji, uloga špeditera u gospodarskom sustavu. Međunarodna trgovačka pravila - INCOTERMS 2000. Prijevozne i špediterske tarife. Carinski dokumenti TIR i ATA karnet. Carinski postupak i odgovornost špeditera. Financijsko poslovanje u špediciji. Tehnika špediterskog poslovanja. Špediter - organizator i poduzetnik intermodalnog transporta. Transportno osiguranje. Logistika i uloga špeditera - logističkog operatera. Špediter u funkciji logističkog operatera Burzovno i agencijsko poslovanje u špediciji. Uloga i položaj logističkog operatera na tržištu. Informatički sustavi u špediterskom poslovanju. Zakonski propisi, pravilnici i međunarodne konvencije o špediterskoj djelatnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ivaković, Č., Stanković, R., Šafran, M.: Špedicija i logistički procesi, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010. ISBN 978-953-243-038-7
2. Zelenika, R.: Temelji logističke špedicije, knjiga prva, Ekonomski fakultet, Rijeka, 2005.
3. Incoterms 2010.
4. Pravila Međunarodne trgovačke komore za upotrebu domaćih i međunarodnih trgovinskih termina, Hrvatska gospodarska komora i ICC Hrvatska, Zagreb, 2010. ISBN 978-92-842-0080-1
5. Šamanović, J.: Logistički i distribucijski sustavi, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split, Split,1999.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže