Teorija kontrole zračnog prometa I
Kratica: TEKZPI Opterećenje: 45(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Biljana Juričić
Izvođači: Željko Oreški dipl. ing. ( Predavanja )
Bruno Antulov-Fantulin mag. ing. aeronaut. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Tea Rogošić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Razvoj kontrole zračnog prometa. Primjenjivost pravila letenja. Mjerne jedinice. Znakovi i signali. Pravila letenja. Presretanje civilnih zrakoplova. Upravljanje zračnim prometom. Operativne usluge u zračnom prometu. ATS, FIS, ALRS. Struktura zračnog prostora - vrste prostora, klasifikacija prostora, prostor gdje je letenje posebno regulirano. Zrakoplovne karte.Izvještaji pilota. Opći postupci, odobrenja i upute kontrole zračnog prometa. Službeni i operativni propisi . Razdvajanje zrakoplova - vrste i norme razdvajanja . ATS rute - struktura, obilježavanje, vrste. Visine u zrakoplovstvu. Postavljanje visinomjera. Vertikalno razdvajanje . Plan leta i vezane odredbe. Karakteristike aerodroma i svjetla manevarskih površina. Poslovi i zadaće aerodromske kontrole zračnog prometa. Razdvajanje zrakoplova. Kategorizacija zrakoplova prema vrtlozznoj turbulenciji. Kontrola prometa u aerodromskom prometnom krugu Informacije koje zrakoplovima daje aerodromska kontrola zračnog prometa.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Juričić, B.: Autorizirana predavanja (dostupna putem sustava Merlin)
2. EU REG 923/2012 - SERA - Standardized European Rules of the Air
3. Regulation (EU) 2016/1185 - Amending SERA
4. ICAO Doc 4444 - Air Traffic Management
5. Council Directive 80/181/EEC on units of measurement
6. Regulation (EU) 2018/1139
7. Regulation (EC) No 549/2004
Preporučena literatura:
8. ICAO Doc 8168 - važeća verzija
9. ICAO ANNEX 3, ICAO Annex 5, ICAO ANNEX 2, ICAO ANNEX 11 - važeće verzije
10. Safety Culture, EUROCONTROL, 1st Edition, 2010
11. Safety Culture in Air Traffic Management A White Paper, EUROCONTROL/FAA, 2008
12. Pravilnik o letenju zrakoplova, NN 32, 2018
13. Nolan, M. S.: Fundamentals of Air Traffic Control, Delmare Cengage Learning, USA, 2011.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže