Tehnika u vodnom prometu I
Kratica: TEHVODI Opterećenje: 45(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Kristijan Rogić
Izvođači: doc. Tomislav Rožić ( Auditorne vježbe, Seminar, Predavanja )
Opis predmeta: Sigurnosne značajke plovnih sredstava na unutarnjim plovnim putovima. Osnovne tehničke značajke plovnih sredstava na unutarnjim plovnim putovima-pogonska jedinica. Sidreni uređaji. Uređaji za privez broda. Palubni strojevi i uređaji. Podjela goriva. Ventilacija strojarnice. Teretni uređaji. Potiskivani plovni sastavi. Tegljeni plovni sastavi. Usporedba značajki tegljenih i potiskivanih plovnih sastava. Samohodni brodovi. Organizacija brodogradilišta. Riječna brodogradilišta. Sustavi za izvlačenje brodova. Kormilarski uređaj. Oprema za spašavanje. Grotleni poklopci. Oprema za horizontalni ukrcaj na brodu. Upravljanje flotom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Rogić, K.:Plovni sastavi i oprema brodova, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
2. Bosnić, Vukičević: Oprema broda, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, Zagreb, 1983.
3. Schöneknecht, R., Gewiese A.: Auf den Flüsen und Kanalen, Steiger, Berlin, 1988.
4. Vranić, D.: Određivanje trima, stabiliteta i napetosti brodske konstrukcije, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2006.
5. Komadina, P.: Brodovi multimodalnog transportnog sustava, Pomorski fakultet Rijeka, Rijeka, 1998.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže