Planiranje i upravljanje u željezničkom prometu
Kratica: PLUPRŽEP Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Haramina
Izvođači: Ivica Ljubaj mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Haramina ( Seminar )
Opis predmeta: Osnovni principi upravljanja željezničkim prometom. Sustav centraliziranog upravljanja željezničkim prometom. Metodološki aspekti, smjernice i projektiranje voznog reda. Grafički prikazi prometa vlakova i njihova primjena u raznim uvjetima prometovanja. Utvrđivanje kapaciteta pruga. Proračuni tehničke moći, propusne i prijevozne sposobnosti pruga. Dinamički vozni red. Projektiranje energetski učinkovitih voznih redova.
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Haramina, H.: Inteligentni transportni sustavi u željezničkom prometu, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2018.
2. Badanjak, D., Bogović, B., Jenić, V.: Organizacija željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2007.
3. Abramović, B., Brnjac, N., Petrović, M.: Inženjersko-tehnološki proračuni u željezničkom prometu, Zbirka riješenih zadataka, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2007.
4. Programska dokumentacija simulacijskog programa OpenTrack
Preporučena literatura:
5. Hansen, I.A., Pachl, J.: Railawy Timetabling & Operations, Analysis - Modelling - Optimisation - Simulation - Performance Evaluation, Eurailpress, Hamburg, 2014.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže