Osnove tehnologije zračnog prometa
Kratica: OSTEHZRP Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Ružica Škurla Babić
Izvođači: Maja Ozmec-Ban ( Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Pojam i sadržaj tehnologije zračnog prometa. Zračni promet kao podsustav prometnog sustava, elementi sustava i specifičnosti. Pregled povijesnog razvoja zračnog prometa, obilježja suvremenog međunarodnog zračnog prometa. Međunarodni organizacijski i normativni ustroj zračnog prometa. Osnovne značajke tehnologije prijevoza u zračnom prometu. Prometno-tehnološke značajke zrakoplova komercijalne namjene. Eksploatacija zrakoplova. Prometno-tehnološke značajke zračnih luka. Prometni tokovi u zračnim lukama. Značajke i organizacija rada operatera kontrole letenja. Prometni pokazatelji zračnih prijevoznika, zračnih luka i operatera kontrole letenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Radačić, Ž., Suić, I., Škurla Babić, R: Tehnologija zračnog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
2. Škurla Babić, R.: Autorizirana predavanja i prezentacije (sustav za e-učenje Merlin)
3. Ozmec-Ban, M.: Autorizirana predavanja i prezentacije (sustav za e-učenje Merlin)
Preporučena literatura:
4. Belobaba, P. P., Odoni, A., Barnhart, C.: The Global Airline Industry, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK, 2016.
5. De Neufville, R., Odoni, A., Belobaba, P. P.: Airport Systems, Planning, Design and Managment; McGraw-Hill Education LLC, New York, USA, 2013.
6. Doganis, R.: Flying off Course, Routledge, London, UK, 2010.
7. Doganis, R.: The Airline Business in the 21st Century, Routledge, London, UK, 2007.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže