Osnove tehnike zračnog prometa
Kratica: OSTEHZRP Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Andrija Vidović
Izvođači: doc. dr. sc. Igor Štimac ( Predavanja, Auditorne vježbe )
izv. prof. dr. sc. Andrija Vidović ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Uvod u teoriju letenja. Međunarodna standardna atmosfera. Fizikalna svojstva fluida. Osnovni zakoni strujanja. Mjerenje brzine leta zrakoplova. Ustaljeni horizontalni let. Sile na zrakoplovu. Dozvučne, okozvučne i nadzvučne brzine leta. Geometrijske značajke aeroprofila i krila. Utjecaj aeroprofila i oblika krila na aerodinamička svojstva. Mehanizmi za povećanje uzgona, spojleri i aerodinamičke kočnice. Podjela zrakoplova. Osnovni principi konstruiranja zrakoplova. Osnovni konstruktivni elementi zrakoplova - krilo zrakoplova, trup zrakoplova, repne površine, stajni trap, pogonska grupa. Sustavi zrakoplova. Helikopteri. Uravnoteženje i opterećenje zrakoplova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Anderson, J.: Introduction to Flight, McGraw Hill Comp., 1997.
2. Steiner, S., Vidović, A., Bajor, I., Pita, O., Štimac, I.: Zrakoplovna prijevozna sredstva I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
3. Bazijanac, E.: Tehnika zračnog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2000.
4. Wilkinson, R.: Aircraft Structures & Systems, Edinburgh, 1998.
5. Raymer, D. P.: Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, Washington, 1992.
6. Donaldson, B. K.: Analysis of Aircraft Structures, Mc Graw Hill, New York, 1993.
7. Baraba, I.: Osnovi konstrukcije zrakoplova i zrakoplovni sistemi, 1987.
8. Galović, B.: Konstrukcija zrakoplova i zrakoplovna tehnika, Viša zrakoplovna škola, Zagreb, 1982.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže