Tehnologija prihvata i otpreme putnika i prtljage
Kratica: TEHPRIPP Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Ružica Škurla Babić
Izvođači: Maja Ozmec-Ban ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Regulativa prihvata i otpreme putnika i prtljage. Priprema leta, postupak prijave putnika na let, dodjela sjedala i prioriteti ukrcaja, status rezervacije i vrste putnika. Dokumenti za prijevoz putnika i prtljage, karte za ulazak u zrakoplov, elektronska karta. Klasifikacija putnika. Procedure prijevoza nepraćene djece i djece uz pratnju domaćice zrakoplova. Procedure prijevoza INCAP putnika. Procedure prijevoza VIP putnika, FF putnika, grupa putnika, nepoželjnih putnika i deportiranih osoba. Prihvat i otprema tranzitnih i transfernih putnika. Vrste putničke prtljage, težinski i komadni sustav prijevoza, višak prtljage. Procedure prijevoza životinja-mezimaca u putničkoj kabini. Prijevoz lomljive, nezgrapne ili vrijednosne prtljage u putničkoj kabini. Prijevoz diplomatske pošte, opasnih tvari i oružja u putničkoj prtljazi. Vrste prtljažnih privjesaka. Nepravilnosti u prijevozu putnika i prtljage. Novi trendovi u procedurama prihvata i otpreme putnika i prtljage.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Radačić, Ž., Suić, I., Škurla Babić, R: Tehnologija zračnog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
2. Škurla Babić, R.: Autorizirana predavanja i prezentacije (sustav za e-učenje Merlin)
3. Ozmec-Ban, M.: Autorizirana predavanja i prezentacije (sustav za e-učenje Merlin)
Preporučena literatura:
4. Ashford, N. et al.: Airport Operations, Second Edition, McGraw-Hill Education, 2012.
5. Belobaba, P. P., Odoni, A., Barnhart, C.: The Global Airline Industry, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK, 2016.
6. Passenger Ground Services eTextbook, IATA, Montreal 2017.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže