Komunikacijski, navigacijski i nadzorni sustavi
Kratica: KOMNAVG Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Mario Muštra
Izvođači: Dominik Cvetek mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Mario Muštra ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnove radiokomunikacija. Frekvencijska područja za rad u zračnom prometu: osnovne komunikacijske značajke, frekvencije za slučaj pogibelji, zrakoplovne govorne i podatkovne komunikacije (HF, VHF, satelitske komunikacije, VDL), WLAN. Osnove prijenosa podataka. Komunikacijsko-informacijske mreže u zračnom prometu: organizacija komunikacija u zračnom prometu, radijske komunikacije, AFTN, CIDIN. Mreže zrakoplovnih prijevoznika (SITA, ACARS), mreža AMADEUS. Aerodromski komunikacijsko-informacijski sustavi (komunikacijski sustav, FIDS, DCS, CDB,... ). Zrakoplovna navigacija (navigacijski sustav, osnovni pojmovi, definicija, podjela, mjerne jedinice, navigacijske karte, prikaz navigacijskih parametara). Elektronički navigacijski sustavi: azimutski sustavi (radiogoniometar, radiofarovi - NDB, VOR/DME), hiperbolni sustavi (Loran-C), satelitski sustavi (GPS, GLONASS, GALILEO, GNSS). Poboljšanje performansi satelitskih navigacijskih sustava - sustavi SBAS, GBAS ABAS. Autonomni navigacijski sustavi (inercijski, Dopplerov navigacijski radar). Prostorna navigacija. Prilaz i slijetanje zrakoplova; sustavi za instrumentalno slijetanje (ILS, MLS, GCA, DGNS).
Osnove nadzora zračnog prometa; radari u zračnom prometu: osnove radarske tehnike, primarni radar, ograničenja. Radar s aktivnim odjekom (modovi); meteorološki radar; razvoj sustava nadzora zračnog prometa (ADS - ADS-B); sustavi izbjegavanja sudara u zraku (ACAS).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Muštra, M., Predavanja i zadaci
2. Kayton M., Fried W., R: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, Inc., 1997.
Preporučena literatura:
3. ICAO: Annex 10, Aeronautical telecommunications
4. Kaplan, E., Hegarty, C.: Understanding GPS: Principles and Applications,Second Edition, Artech House, 2006
5. http://www.sita.int
6. http://www.eurocontrol.be
7. http://www.icao.int
8. http://www.equant.com
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže