Poštanska mreža
Kratica: POŠMRE Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada
Izvođači: dr. sc. Katarina Mostarac ( Auditorne vježbe )
izv. prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada ( Seminar )
Opis predmeta: Općenito o mrežama (struktura, topologija, upravljanje, kanalni i distributivni tok). Pojam i temeljne značajke poštanske mreže. Poštanska mreža davatelja poštanske usluge. Specifičnosti poštanske mreže naspram ostalih mreža. Poštanska područja (od dostavnih rajona do svjetske poštanske mreže). Topološka struktura poštanske mreže (internacionalne i nacionalne). Poštanski objekti. Područje poštanskog ureda, središta (sortirnice) i izmjeničnog poštanskog ureda. Planiranje obuhvata područja prema prometu. Osnove planiranja i projektiranja poštanskih objekata. Obvezatna graditeljska dokumentacija. Tipologija poštanskih objekata. Tehničko - tehnološka koncepcija poštanskih objekata. Glavne funkcionalne površine poštanskih objekata. Pristup poštanskim objektima. Osnovna oprema i uređaji. Održavanje poštanskih objekata.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Blašković Zavada, J.: Poštanska mreža , separati s predavanja, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2017.
2. Zakon o poštanskim uslugama (NN 144/12, 153/13, 78/15, 110/19)
3. Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge (NN 41/13)
4. Zakoni i provedbeni propisi iz područja poštanske mreže, prostornog planiranja i gradnje poštanskih objekata, Zagreb, Narodne novine RH
Preporučena literatura:
5. Istanbul Word Postal Strategy 2017.-2020., UPU, 2016.
6. Kujačić, M.: Poštanske usluge i mreža, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2010.
7. Kordiš, I.: Stambene i javne zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1987.
8. Hrvatska pošta. Opći uvjeti za obavljanje univerzalne usluge, 2020.
9. Odluka o donošenju Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine i Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine (NN 125/2015)
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže