Tehnologija kurirskih procesa
Kratica: TEHKURPR Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Izvođači: dr. sc. Katarina Mostarac ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Pojam i temeljne značajke tehnologije kurirskih procesa. Analiza razlika tradicionalne poštanske usluge i suvremenih usluga u poštanskom sustavu. Obuhvat kurirske djelatnosti (razgraničenje od srodnih djelatnosti). Analiza dodatne vrijednosti u kurirskom procesu. Pregled globalnih i lokalnih davatelja poštanskih i ekspresnih usluga. Višekriterijska analiza i odabir najpovoljnijeg vozila. Metode prognoziranja potražnje za poštanskom i kurirskom uslugom. Osnovni pokazatelji učinkovitosti (internacionalni, europski i nacionalni). Tehnološki procesi u fazama ostvarivanja poštanske usluge. Tehnologija praćenja pošiljaka na Internetu. Internet trgovina i funkcija dostave u Internet trgovini. Modeli Internet trgovine. Analiza kvalitete usluga poštanske usluge. Nove tehnologije u tehnološkoj fazi dostave pošiljki.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kavran, Z., Mostarac, K.: Autorizirana predavanja i vježbe iz predmeta Tehnologija kurirskih procesa (objavljeno putem sustava Merlin: https://moodle.srce.hr/2020-2021/)
2. The Internet of Postal Things, RARC Report, U.S. Postal Service Office of Inspector General, USA, 2015.
3. WIK Consult: Development of Cross - border u E-Commerce Through Parcel Delivery, Final Report, Brussels, 2019.
Preporučena literatura:
4. The Economic Impact of Express Carriers in Europe, Oxford Economic Forecasting, Oxford, 2011.
5. Wik-Consult: Main Developments in the Postal Sector (2010-2013), Bad Honnef, Germany, 2013.
6. Enterprise Europe Network: A Guide to Ecommerce in Europe, een.ec.europa.eu.
7. McKinsey&Company, Parcel Delivery, the Future of Last Mile, Travel, Transport and Logistics, September 2016.
8. World Economic Forum: The Future of the Last-Mile Ecosystem, 2020.
9. Uredba (EU) 2018/644 Europskog parlamenta i vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa, Službeni list Europske unije, 2018.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže