Poštanski sustavi
Kratica: POŠSU Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 30(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Kljak
Izvođači: dr. sc. Katarina Mostarac ( Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Temeljni pojmovi i predmet proučavanja. Sustavski pristup. Opća teorija sustava, sustavska metodologija i znanost. Definiranje, svojstva i klasifikacija sustava. Povijesni pregled, kuriri, koncesionari, etatizacija, liberalizacija. Univerzalni poštanski sustav u okruženju (socio-ekonomsko gledište). Izomorfija i analogija s prometnim i komunikacijskim sustavom te sustavom javnih usluga (SGEI). Temeljna gledišta (tehnološko, ekonomsko i regulatorno) te holistički pristup poštanskom sustavu. Regulatorni okvir (svjetski, europski i nacionalni). Univerzalna poštanska mreža, promet i tehnologija (tehničko-tehnološko jedinstvo). Nacionalni i europski poštanski sustav te poštanski savezi. Dionici poštanskog sustava. Nacionalna poštanska uprava i regulatorno tijelo. Nacionalni poštanski operator i drugi davatelji usluga. Poštanska djelatnost i tržište poštanskih usluga. USO i zaštita korisnika. Razgraničenje poštanske od drugih srodnih djelatnosti (kriteriji: predmet, statističko praćenje i sustavski opis). Liberalizacija poštanskog tržišta. Poštansko logistički sustavi. Novčarske usluge. Telekomunikacijske i druge usluge koje obavljaju nacionalni davatelji poštanskih usluga. Pregled svjetskih i europskih poštanskih operatora. Sustavska analiza i sinteza svjetskih i europskih poštanskih sustava u odnosu s hrvatskim poštanskim sustavom (generalizacija i klasifikacija).
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Radošević, D.: Osnove teorije sustava, Nakladni zavod Matice Hrvatske, 2001.
2. Bošnjak, I.: Tehnologija poštanskog prometa 2, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999.
Preporučena literatura:
3. Čušević, S., Bošnjak, I.: Sustavsko inženjerstvo u transportu i komunikacijama, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2006.
4. Walsh, T.: The European Mail Manifesto - growth, partnership and innovation in a changing industry, Postal Users Group, 2006.
5. Copenhagen Economics: Main Development in the Postal Sector (2008-2010), Study for the European Commission, DG Internal Market, 2010.
6. Wik-Consult: Main Developments in the Postal Sector (2010-2013), Bad Honnef, Germany, 2013.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže