Baze podataka
Kratica: BAZEPO Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 30(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Tonči Carić
Izvođači: Tomislav Erdelić mag. ing. el. techn. inf. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Martina Erdelić mag. ing. traff. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Osnovne zadaće, tipovi i arhitekture sustava za upravljanje bazama podataka. Prikaz Coddovih pravila i matematičkog modela na kojem su bazirane relacijske baze podataka (teorija skupova i predikatna logika). Korištenje ER modela za oblikovanje podataka ER dijagramima i dijagramima entiteta. Uvod u relacijski model. Pravila pretvaranja ER modela u relacijski model. Referencijalni i domenski integritet. Normalne forme, normalizacija i denormalizacija baze podataka. Korištenje SQL jezika za definiranje strukture baze podataka kroz kreiranje tablica, definiranje tipova podataka i različitih ograničenja. Manipulacija podacima SQL jezikom korištenjem selekcije, projekcije, spajanjem tablica, podupitima, agregiranjem i korištenjem ugrađenih funkcija. Upoznavanje s podatkovnim strukturama za fizičku reprezentaciju podataka. Optimizacija upita korištenjem indeksa. Uvod u koncept baza pokretnih objekata za praćenje putanja prometnih entiteta. Prikaz GPS tragova različitih vrsta vozila na digitalnoj karti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Carić, T., Buntić, M.: Autorizirana predavanja iz Baza podataka, Fakultet prometnih znanosti, 2013.
2. Elmasri, R., Navathe, S., B.: Fundamentals of Database Systems 5th Edition, Addison-Wesley, 2006.
Preporučena literatura:
3. Date, C. J.: The SQL Standard, Addison Wesley, 1996.
4. Ullman, D.J.: Database and Knowledge - base Systems, Computer Science Press, 1999.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže