Cestovna prijevozna sredstva
Kratica: CPRSR Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 10(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Zovak
doc. dr. sc. Željko Šarić
Izvođači: Tomislav Kučinić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
doc. dr. sc. Željko Šarić ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Podjela cestovnih vozila i njihove karakteristike. Vrste pogona cestovnih motornih vozila. Karakteristike goriva pogodnih za pogon cestovnih vozila. Komparacija realnih s teoretskim kružnim termodinamičkim procesima. Princip rada klipnih i rotacionih motora. Pojave i posljedice kod normalnog i nenormalnog procesa izgaranja smjesa goriva i zraka. Uređaji za napajanje motora gorivom i za pripremanje gorive smjese. Pogonske i eksploatacijske karakteristike motora. Izvedbe glavnih mehaničkih dijelova motora. Međusobni odnosi sila unutar tehnički konvencionalno izvedenih motora. Prateći mehanički sustavi motora. Mogućnosti izvedbe karoserije vozila. Glavni dijelovi i karakteristike transmisije vozila. Vrste i karakteristike ovješenja karoserije vozila. Pneumatici i njihov utjecaja na stabilnost vozila. Sustavi za upravljanje vozilima. Kočni sustavi vozila i regulacija sila kočenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Zovak, G., Šarić, Ž.: Motori s unutrašnjim izgaranjem, nastavni materijal, 2017. (poveznica: http://e-student.fpz.hr/index.asp?izbID=8)
2. Bohner, M., Fischer, R., Gscheidle, R.: Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik. 30.Auflage, Verlag Europa-Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2013. (Prijevod u izdanju Tehnika motornih vozila, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Zagreb, 2015.)
Preporučena literatura:
3. Marin, R.: Elektronika automobila i 4-taktni motori, Auto Mart, Zagreb, 2015.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže