Optimizacija prometnih procesa
Kratica: OPTPROPR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Tonči Carić
Izvođači: Martina Erdelić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
Tomislav Erdelić mag. ing. el. techn. inf. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi teorije grafova. Eulerov graf, hamiltonov ciklus i problem trgovačkog putnika. Matematički model problema usmjeravanja vozila, procjena složenosti problema i varijacije modela u praksi. Heursitički pristup rješavanja NP teških problema. Lokacijsko alokacijski problemi i problemi grupiranja. Problem popunjena teretnog prostora. Cjelobrojni linearni program i postupak optimizacija. Metode rješavanja CLP-a (egzaktni algoritmi, aproksimacijski algoritmi i heuristike). NP teški i NP potpuni problemi. Egzaktne metode (backtracking i branch and bound). Heurističke metode (pohlepna heuristika, lokalna pretraga, simulirano kaljenje). Problemi raspoređivanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Carić, T: Autorizirana predavanja iz Optimizacije prometnih procesa, Fakultet prometnih znanosti, 2013.
2. Corne, D., Dorigo, M., Glover, F.: New Ideas in Optimization, Mc Graw Hill, 1999.
Preporučena literatura:
3. Hoos, H., Stutzle, T.: Stohastic Local Search Foundations and Applications, Morgan Kaufmann, 2005.
4. Crainic, T.G., Laporte, G.: Fleet Managment and Logistics, Kluwer, 1998.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže