Automatsko upravljanje u prometu i transportu
Kratica: AUTOUPR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
Izvođači: dr. sc. Martin Gregurić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Edouard Ivanjko ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Krešimir Kušić mag. ing. traff. ( Predavanja, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi i definicije. Osnovne strukture i svojstva sustava upravljanja. Matematičko modeliranje sustava upravljanja. Primjeri matematičkih modela: vozilo, brod, zrakoplov, prometna mreža. Modeliranje i simulacije sustava upravljanja primjenom naprednih programskih alata (Matlab i Simulink). Analiza linearnih kontinuiranih sustava upravljanja. Stabilnost linearnih kontinuiranih sustava. PID regulator i iz njega izvedeni regulatori. Primjeri PID regulatora: inteligentni tempomat, brodski autopilot, stabilizacija valjanja zrakoplova. Postupci sinteze linearnih kontinuiranih sustava upravljanja u vremenskom i frekvencijskom području. Kaskadna regulacija. Upravljanje po varijablama stanja. Inteligentno upravljanje prometom.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Crnošija, P., Bjažić, T., Osnove automatike I. dio - Analiza i sinteza kontinuiranih sustava - teorija i primjena, Elementa d. o. o., Zagreb. 2011.
2. Kuljača, O., Lewis, F., Horvat, K.: Intelligent Control of Industrial and Power Systems, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012
Preporučena literatura:
3. Vukić, Z.,, Kuljača, Lj.: Automatsko upravljanje : analiza linearnih sustava, Zagreb, Kigen, 2004.
4. Perić, N., Automatsko upravljanje, Skripta. FER, Zagreb, 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže