Engleski zrakoplovni jezik VII
Kratica: ENGZRVII Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 30(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: v. pred. Ivana Francetić
Izvođači: pred. Siniša Prekratić ( Predavanja, Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Opći engleski jezik na naprednoj razini i stručni engleski zrakoplovni jezik s osobitim naglaskom na specifičnim potrebama zrakoplovnih stručnjaka u skladu sa zahtjevima Zajedničkih zrakoplovnih vlasti (JAR-FCL), Eurocontrola i ICAO-vih propisa. Usavršavanje svih jezičnih vještina (aktivnih i pasivnih) u skaldu s propisanim smjernicama ICAO-a za razinu 6. Produbljuje se poznavanje stručne terminologije i podučavaju specifičnosti strukovnoga jezika potrebnih za puno razumijevanje tehničkih priručnika na engleskom (Izbor tema: Crew Resource Management, Emergency equipment, Aviation related diseases, Human factor, analyses of air accidents, Technical incidents etc.). Uključeni su i elementi poslovnoga poslovnoga engleskog: meetings and discussions, business correspondence: letters, faxes, e-mails, memos, negotiating)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni materijal s predavanja objavljen na sustavu Merlin
2. Hewings, M.: ADVANCED GRAMMAR IN USE, CUP, Cambridge (the latest edition)
Preporučena literatura:
3. ICAO SARPs
4. O'Dell, F.; McCarthy, M.: ENGLISH COLLOCATIONS IN USE, CUP, Cambridge, 2008.
5. McCarthy, M., O'Dell, F.: ENGLISH VOCABULARY IN USE, Advanced, CUP, Cambridge, 2008.
6. McCarthy, M., O'Dell, F.: ACADEMIC VOCABULARY IN USE, CUP, Cambridge, 2009.
7. Emery, H., Roberts, A.: CHECH YOUR AVIATION ENGLISH. Macmillan Publishers Limited, 2014.
8. Shawcross, P.: FLIGHTPATH: AVIATION ENGLISH FOR PILOTS AND ATCOS. CUP, Cambridge, 2011.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže